משלוח חינם בקנייה מעל 500 שקלים!

תקנון והסכם משתמש לאתרPrintop.co.il  (“האתר”)

 
אתר פרינטופ יסייע בידיכם להנות ממכלול שירותיה של חברת פרינטופ סחר בע”מ, ח.פ. 512780933, מצלע ההר 47 מודיעין בצורה היעילה ביותר, והוא בבעלותה. החברה, האתר, מפעיליו, בעליו, עובדיהם, נציגיהם וכל מי מטעמם יקראו יחד ולחוד “החברה” או “אנחנו“).

ניתן ליצור איתנו קשר בטלפון 03-9332277, בפקס 03-9332272 או בדוא”ל store@printop.co.il אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל בעיה ושאלה.

 

אנא קיראו תקנון זה היטב, שכן הוא מהווה הסכם מחייב לכל דבר ועניין ביניכם לבין החברה. האמור במסמך זה הם תנאים כלליים שיש לראות בהם חלק בלתי נפרד מכל עסקת מכר ומסמך גילוי המופיעים באתר או בוצעו באמצעותו.

 

ה”אתר” במסמך זה כולל את כל המפורט בו, כל אפליקציה שפועלת לצידו וכל כלי אחר שהאתר או האפליקציה יעמידו לרשותכם על מנת לפעול בהם אל מול האתר. חלק מהכלים שהאתר עשוי להעמיד  

גלישה באתר, רכישת המוצרים או השירותים המוצעים בו, או כל שימוש אחר בו או בכלים שבו מלמדים על הסכמתכם לתקנון כהגדרתו מטה וכן לכל יתר ההנחיות שלנו.

לכן אם אינכם מסכימים לכל אחד מהתנאים שלמטה או במסמכים האחרים, אנא אל תעשו שימוש כל שהוא באתר.

כותרות הסעיפים הינן לשם הנוחות בלבד ואינם מחייבות.

השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה עקב מגבלות השפה העברית בלבד, הוא חל על בני כל המגדרים ולא נועד לפגוע באיש (או אישה).

 

תוקף התקנון

 1. התקנון הוא הסכם מחייב. תקנון זה, יחד עם מדיניות הפרטיות שלנו וכן כל מקום באתר בו מופיעים תנאים המתייחסים לפעילותה העסקית של החברה, של האתר או לעסקה ספציפית יקראו בהסכם זה “התקנון” והם, כולם, הסכם מחייב לכל דבר ועניין ביניכם לבין החברה.
 2. כל פעולה באתר משמעה הסכמה להתקנון. כל פעולה שתבצעו באתר משמעה הסכמתכם לתקנון (ולכל יתר מסמכי החברה המחיבים) כפי שהוא במועד ביצוע כל פעולה. אנא אל תבצעו פעולה כלשהי באתר אם אינכם מסכימים לרכיב כלשהו בתקנון ובמסמכים.
 3. שינוי התקנון אפשרי בכל עת. יש לבדוק את נוסחו במועד אישור העסקה – שכן זה הוא הנוסח המחייב אתכם. הודעה על שינויים אלו לא תימסר. על כן, אנא קיראו תנאים אלו היטב טרם ביצוע ההזמנה שכן רק הם יחייבו אתכם.

 

כללי

 1. אתם האחראים לתוצרים שתיצרו. חשוב לשים לב שכל מוצר, הדפסה או תוצר אחר שתיצרו באמצעות האתר יהיה באחריותכם הבלעדית בלבד. האתר מעמיד לרשותכם אך ורק את הכלים ליצור כראות עיניכם, וכל תוצאה שתנבע מתקלה במוצר אותו יצרתם (למשל הפרת זכויות יוצרים, הפרת עיצוב או סימן מסחרי, הוצאת דיבה, הפרת הפרטיות, עבירה פלילית, אי התאמה לצרכיכם וכדומה) תהיה באחריותכם בלבד.

 

רישום לאתר ופרטים אישיים

 1. כל רכישה מחייבת הרשמה. כל רכישה באתר מחייבת את הרשמתכם לאתר ומסירת הפרטים הרלוונטיים הנדרשים. – יהיה גם ניתן להמשיך בתור אורח – ללא מסירת כלל הפרטים אבל חלקם (אלו המחייבים לצורך ביצוע הזמנה).
 2. הרשמה לאתר מחייבת מסירת פרטים נכונים. כל רישום לאתר מחייב הזנת פרטים אישיים או מזהים, כמופיע בעמוד ההרשמה. חלקם מהווים חובה (למשל שם מלא ומדוייק, כתובת, טלפון לתיאום המסירה וכדומה) וחלקם רשות (כתובת הדוא”ל לקבלת מסרים פרסומיים אטרקטיביים וכדומה). אנא שימו לב שחשוב שפרטים אלו יהיו מלאים ונכונים שכן כל חסר או טעות בהם עלולים לפגוע ביכולתכם לבצע הזמנות באתר, לקבל אותן או לקבל שירות אחר כלשהו מהאתר. אתם האחראים הבלעדיים על תקינותם של הפרטים שימסרו לחברה.

שימו לב שאם אינכם מעוניינים למסור לחברה מי מפרטי החובה, עומדת לרשותכם הזכות שלא להרשם לאתר ולא לבצע בו הזמנה.

 1. כשירות. האתר מיועד אך ורק לשימושם של משתמשים בגירים (בני יותר מ-18 שנים) המחזיקים באמצעי תשלום המקובל על החברה וכן עסקים וחברות הנעזרים בשירותינו.
 2. האחריות על המתרחש בחשבונכם – עליכם בלבד. עליכם לשמור את הסיסמה שלכם (יחד עם יתר פרטי חשבונכם) בסודיות, ולא לחשוף אותה בפני אדם אחר כלשהו. כל חשיפה או ניצול לרעה של הסיסמה או של חשבונכם יהיו באחריותכם הבלעדית בלבד.
 3. חשבון עשוי להיות מסורב או להסגר, לפי שיקול דעת החברה. החברה תהיה רשאית לסרב לפתוח חשבון, ולחילופין – למחוק חשבון שנפתח, אם הדבר נדרש לפי שיקול דעתה הבלעדי. לא תהיה לכם כל טענה כנגד סירוב כאמור מכל סיבה שהיא.
 4. החשבון אישי ואינו ניתן להעברה. חשבונכם באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה. החשבון מסתמך על פרטי כרטיס האשראי אותו הזנתם ופרטי הקשר אותם מסרתם.
 5. הצהרות והתחייבוית נוספות. בהרשמתכם לאתר אתם מצהירים ומתחייבים כי –

 

השימוש באתר

 1. החברה אינה אחראית למידע או לטעויות, אך רשאית לתקנן. החברה לא תהיה אחראית לכל טעות שנפלה במידע הנכלל באתר, לרבות טעות בהבנה, טעות קולמוס, טעות במחירים הנקובים באתר, בשאלת המצאות המוצר במלאי וכדומה. עם זאת, ככל שאיתרה החברה טעות כזו או אחרת תהא רשאית לתקנה ולא תהיה לכם כל טענה כנגדה עקב כך.
 2. החברה רשאית לשנות ולהסיר כל מוצר. החברה תהיה רשאית בכל עת להסיר, להוסיף ו/או לשנות כל מוצר המופיע באתר ולא תהיה לכם כל טענה בעניין זה, בין אם הודיעה על כך מראש ובין אם לאו, כל עוד לא אושרה העסקה המתייחסת לאותו מוצר.
 3. חל איסור לעשות שימוש באתר
 4. למען הסר ספק, חל איסור על כל אדם להציג את האתר, השירות, הכלים הנמצאים בו ו/או כל תוצר שלהם כאילו אינם שייכים או כאילו לא נוצרו (לפי העניין) בידי החברה ו/או כאילו הם שייכים או נוצרו בידי אחר. איסור זה חל גם על כל קישור, הטמעה, צילום מסך וכדומה.

 

המוצרים באתר ובהזמנות

 1. מלאי המוצרים שבידי החברה. המוצרים המוצעים באתר מצויים במלאי החברה, אלא אם צוין אחרת. עם זאת, ככל ונפלה טעות ברישומינו, כל הזמנה לא תחשב כמחייבת עד להגיע מועד אישור העסקה, כמוסבר בסעיפים ‎24‎-25 מטה.

אנו איננו מתחייבים להחזיק מלאי מסוים של מוצרים כלשהם וכמות המוצרים שבמלאי עלולים להשתנות לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

 1. המוצרים המופיעים באתר. החברה רשאית, בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף או להוריד מוצרים המוצגים באתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי.

כך גם ביחס למוצרים המוצגים כחלק ממבצע או הנחה – הורדתם מהאתר או מרשימת המוצרים שבמבצע וכן הוספתם של אחרים או שינוי תנאי המבצע, כולם נמצאים בשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מבצעים והנחות עלולים להסתיים בכל עת וללא התראה מוקדמת ולא תהיה כל טענה עקב כך כנגד החברה.

 1. התמונות להמחשה בלבד. הצילומים, התיאורים, הצבעים וכל אלמנט אחר המוצג ויזואלית באתר הם לצרכי המחשה בלבד. הם גם עלולים להשתנות ממכשיר למכשיר בשל נסיבות שונות, כך שתתכנה סטיות לא מהותיות מהמוצג לעומת המוצר שיימסר בפועל. ככל שקיימת סטיה לא מהותית, לא יחשב הדבר כעילה לביטול עסקה, החזר כספי או תביעה אחרת.
 2. אם דבר מה אינו ברור – יש לבררו טרם ביצוע ההזמנה. ככל שרכיב כזה או אחר מהעסקה או מהמוצר, מידותיו, צבעיו או כל נושא אחר אינו ברור לכם, אנא אל תבצעו את ההזמנה אלא צרו עימנו קשר (טלפוני או בדוא”ל) ונשיב לשאלותיכם. ביצוע ההזמנה משמעו שהבנתם כל המתואר בעמודי המוצר והסכמתם אליו.
 3. צפוי הבדל בין ההזמנות לבין המוצרים בפועל. לתשומת ליבכם, ההדפסה של התכנים המועלים לאתר בצורתם הפיזית על נייר, בד, ברזל, עץ, או כל תווך אחר, עלולה ליצור הבדל בין הצבעים ו/או המידות שהועלו לאתר לבין אלו שייוצר בפועל. ככל שההבדל יהיה לא מהותי (למשל הבדל של גוון או מספר מילימטרים, לפי העניין), לא תהיה לכם כל טענה בעניין זה.
 4. מבצעים. החברה תערוך מדי פעם (בעצמה ו/או באמצעות או שיתוף אחרים) מבצעים שונים. המבצעים יחייבו רק על בסיס הנאמר בצידם ובתנאיהם, אשר יתווספו אך לא יבטלו את כל האמור בתקנון זה

 

תנאים כלליים להזמנות מוצרים

 1. אחריות על תוכן ההזמנה – עליכם. ככל שאתם מבצעים הזמנה כלשהי בשירותי החברה, אנא בצעו הגהה מדויקת ובדיקה שלמה של הזמנתכם ושל התכנים המועלים אליה. החברה לא תוכל לתקן או להיות אחרית לתוכן שהועלה בטעות, לשגיאות מסוגים שונים, לטעויות בתכנים או בעיצובם, לתקלות במוצרים המוזמנים (למשל הזמנת חולצה במידה שאינה מתאימה לכם) ולתקלות נתונים, עריכה או מבנה אחרות (למשל מסירת תמונות ותכנים ברזולוציה נמוכה מדי או בצבעים שאינם תואמים) שבוצעו על ידיכם. החברה תבצע את ההדפסה קרוב כמיטב יכולתה למוצר שתאשרו במהלך ביצוע ההזמנה ובכפוף למגבלות גרפיות ומגבלות חומרים כפי שרלוונטי.
 2. שונות בין ההזמנה למוצר הסופי, צפויה. חשוב שתבינו שבמעבר מהזמנה דיגיטלית להפקה של תוצר פיזי (או הדפסה) תתכן שונות בתמונות, בתכנים ובמוצרים, למשל שוני בצבעים בין המופיע על המסך שלכם לעומת אלו שיודפסו בפועל, שוני הנובע מאופי הנייר או החומר עליו מבוצעת ההדפסה, שוני בגוון הצבע שיודפס בפועל או בהירותו וכן יצירת מוצר פיזי שיתכן שמידותיו תהיינה שונות מעט ממידות המוצר שהוזמן. המדובר בסטיות שהחברה אינה יכולה לבטלן. אנא אל תבצעו הזמנה אם סטיות כאלו אינן מקובלות עליכם. אין ולא תהיה לכם כל טענה כלפי החברה וכל מי מטעמה בגין סטיות כלשהן (כאלו ואחרות) שנוצרו בין המוצר המוזמן לבין המוצר שנמסר בידיכם.
 3. אישור לקליטת הזמנת מוצר אינה אישור סופי על קבלת הזמנה. רק במועד אישור העסקה תחשב ההזמנה ככזו שאושרה על ידי החברה והיא מחייבת. עם ביצוע פעולת הרכישה תקבלו אישור על קליטת הזמנתכם בלבד. הוא אינו מהווה אישור של החברה להזמנה עצמה ולא הסכמה לביצועה.

לאחר קליטת פנייתכם, היא תיבדק ורק אם תמצא תקינה וכן יבוצע חיוב תקין של אמצעי התשלום תקבלו אישור של הזמנתכם וההזמנה תועבר לייצור. רק הודעת דואר אלקטרוני (email) או מסר קצר (SMS) מטעם החברה שנתקבלה אצלכם הכוללת את מספר ההזמנה, המוצר ויתר פרטי ההזמנה ואשר מאשרת את פירעון התשלום על ידי חברת כרטיסי האשראי (להלן: “אישור העסקה“), תחשב כקיבול ההזמנה וככניסתה לתוקף באופן מחייב.

 1. עד לקבלת אישור העסקה, אין לראות בהזמנתכם כאילו אושרה. עד לקבלת אישור העסקה בידי החברה, תהיה החברה רשאית שלא לגבות את הכספים להם התחייבתם, לבטל את העסקה או להציע לכם עסקה אלטרנטיבית מבלי שהדבר יחשב כהפרת הסכם כלשהי. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא להסכים לבצע הזמנה כזו או אחרת, אלא אם העסקה אושרה על ידה בחוזר.

שימו לב שהאחריות לתקלות שאירעו עקב פרטי קשר (כתובת דוא”ל או מספר טלפון) לא מדויקים תהיה עליכם בלבד. אנא ודאו שהקלדתם אותם היטב.

 1. מועדי האספקה ימנו רק ממועד אישור העסקה. מועדי האספקה הנקובים באתר ימנו אך ורק מהמועד בו נשלחה אליכם הודעה על אישור העסקה, ולא קבלת הזמנתכם.
 2. מוצר תקול:
 3. מוצר שלא נמסר. אם מוצר שהזמנתם נשלח אליכם אך הוא חזר לחברה (למשל עקב מסירת פרטים שגויים או חסרים, עקב אי איסופו על ידיכם במועד שנקבע לכך או מכל סיבה אחרת), החברה תשלח אליכם הודעה בה תוזמנו להגיע למשרדי החברה בכתובת שתיכלל באותה הודעה ולאסוף משם את המוצר. אתם גם תוכלו לתאם מועד משלוח חלופי, בתשלום נוסף בהתאם ללוח מחירון המשלוחים של החברה. אם לא תפעלו כאמור לאיסוף המוצר בתוך שלושים ימים מעת משלוח ההודעה האמורה אליכם, המוצר שהזמנתם יושמד מבלי שאתם תהיו זכאים להחזר ו/או פיצוי כספי כלשהו ולא להפקת מוצר חלופי ללא תשלום.
 4. מחירי המוצרים. כל מחירי המוצרים הם אלו הנקובים במועד הרלוונטי בעמוד העסקה (הוא מסמך גילוי פרטי העסקה) והם תקפים רק ביחס למועדים בהם הם מופיעים שם. עם זאת, למען הסר ספק, הם יהיו מחייבים רק לאחר אישור העסקה על ידי החברה. אם נפלה בהם טעות לא יהיה בכך משום התחייבות החברה אלא לאחר מועד אישור העסקה.

כל המחירים הנקובים בעמודים הרלוונטיים ובעמודי ההזמנה מבוססים על החבות במס כפי שהיא ביום ההזמנה. אם וככל שיעלו המיסים המוטלים על המוצר המסופק ו/או על מכירתו (למשל היטלי מלאי, מס קניה, מע”מ וכדומה) טרם לקבלת מלוא התמורה ו/או אספקת מלוא ההזמנה, לפי העניין, יועלה המחיר ללקוח בהתאם, ולא תהיה על כך כל טענה.

המחירים מוצגים בשקלים חדשים בלבד והם כוללים מע”מ.

 1. המחירים אינם כוללים הובלה, ויש להוסיפה. המחירים באתר אינם כוללים הובלה של המוצרים, אלא אם נאמר אחרת. ככל שלא נאמר – יש להוסיף עלות ההובלה למחיר המוצר.
 2. קבלני משנה. החברה תהיה רשאית למסור את ביצוע של כל הזמנה או כל חלק ממנה וכן את ההובלה ללקוח על כל הכרוך בכך לקבלני משנה, לפי בחירתה. כך למשל נעזרת החברה בגופים דוגמת דואר ישראל ודומיו, כך שאזורי החלוקה וההפצה מוגבלים לאזורים בהם פעילה כל חברה רלוונטית.

ככל שתיפול תקלה כלשהי במשלוח שאינה תלויה בכם (למשל עקב תקלה אצל חברת השילוח נזק שנגרם למוצר בעת המשלוח וכדומה), החברה לא תהיה אחראית לכך בכל דרך שהיא, למעט חובתה למסור לידיכם מוצר זהה נוסף לזה שהזמנתם, עם קבלת האישור המוכיח כי המוצר לא נתקבל אצלכם. חובה זו לא תחול אם התקלה נבעה באשמתכם, לדוגמה עקב מילוי פרטים שגויים כלשהם על ידיכם בעת ההזמנה או לאחר מכן.

 1. העדר אחריות במקרה של טעות. ככל שנפלה טעות (קולמוס או אחרת) בתיאור מוצר, לא יחייב הדבר את החברה, ואתם תהיו זכאים להחזרת כספכם בלבד ביחס לאותו מוצר בו נפלה טעות כאמור, ללא גבית דמי ביטול.
 2. עלות השילוח והיכולת לשלוח עלולים להשתנות. החברה אינה מתחייבת כי שילוח המוצרים למקומות שונים בארץ יתומחר בצורה זהה.
 3. יתכן שמוצר באתר אינו נמצא במלאי. על אף הימצאותם של מוצרים כאלו ואחרים באתר, יתכן כי המוצרים אינם נמצאים במלאי, כי המחיר השתנה (או שהועלה מתוך טעות) או שקיימת תקלה כלשהי והחברה אינה יכולה לספק לכם את המוצר בתנאים המוצגים באתר. החברה תעשה מאמץ לבטא דברים אלו בעמודים הרלוונטיים, אך אינה מתחייבת לכך. כל עוד העסקה לא אושרה והושלמה בדוא”ל חוזר מצד החברה, אין לראות בדבר התקשרות המחייבת את החברה ואין בכך כדי להטיל עליה אחריות או חבות כלשהי.
 4. אימות זהות או דרישת פרטים נוספים. החברה רשאית לדרוש, בכל עת, מכל לקוח או מכל מי שכרטיס האשראי שלו שימש לביצוע הזמנה פרטים נוספים כלשהם או אסמכתאות לפרטים המזהים (כגון הצגת תעודת זהות, חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר וכדומה) וכן ככל שידרשו לשם אספקת המוצר שהוזמן לכתובת שהוזמנה.
 5. מסירת פרטים כוזבים. מסירת פרטים כוזבים היא עבירה פלילית והמוסר פרטים כוזבים צפוי לנקיטת הליכים משפטיים ואזרחיים כלפיו.
 6. ימי עסקים. ימי עסקים הם ימי א’-ה’ במהלך שבוע, שאינם ערב חג, חג, חול המועד או שבתון מסיבה אחרת. יום העסקים יסתיים בשעה 15:00.
 7. קוד הנחה. בעת ביצוע הזמנתכם תוכלו להקליד קוד שקיבלתם מאיתנו מראש, שיזכה אתכם בהנחה כספית לעומת המחיר המוצג באתר. לאחר הקשת הקוד והכנסתו, סיכום החשבון שיוצג בפניכם יגלם את ההנחה הגלומה באותו קוד. שימו לב שקוד שנעשה בו שימוש הינו חד פעמי, אסור ולא תינתן כל הנחה נוספת על שימוש באותו קוד, אלא אם צוין בו אחרת. ההנחה תוענק לכם רק לאחר שהחברה תצליח לאשר ולאמת את תקפות הקוד אל מול מאגר הקודים הפעילים המוחזק בידיה. רק אחרי אימות הקוד או דחייתו, תועבר הזמנתכם להפקה וייצור.

 

שיתוף ופרסום של תכנים ותמונות

 1. גם שיתוף התכנים והתוצרים כפוף לאמור בתקנון זה. מטבע הדברים החברה תעמיד לרשותכם מפעם לפעם כלים ויישומים כאלו ואחרים שיסייעו לכם לשתף קבצים, תכנים וגם תוצרים שנפיק עבורכם איתנו או עם אחרים. תוכלו למשל לשלוח קישור לפרויקט שביצעתם, להעלות אותו לרשתות חברתיות וכדומנה. עם זאת, כל שיתוף כאמור כפף לכל האמור בתקנון זה ובמיוחד, אך לא רק, לסעיפים ‎14-‎15 לעיל.
 2. האחריות הבלעדית לכל שיתוף – עליכם. אתם תהיו האחראים הבלעדיים לכל העלאת או שיתוף תוכן, חומר או תוצר (בין אם מדובר בתמונה, טקסט, קישור וכדומה) ולכל תוצאה שתגדרם עקב כך. ככל שיש חשש כלשהו שהדבר יגע בכם, בחרה או באחרים – אנא אל תשתפו כאמור. כמו בן, ככל שלא תרצו שהאמור בכל תוכן ייחשף בפני אחרים או שזכויותיכם לא יפגעו – זו אחריותכם לפעול כך.
 3. תוכן שפורסם אינו בשליטת החברה. לתשומת ליבכם, מרגע שתוכן פורסם או שותף עם אחרים בדרך כלשהי, לחברה אין עוד כל יכולת לשלוט על התוכן או בפני מי הוא ייחשף. אחרים יכולים לפעול בו כראות עיניהם, ללא קשר עם החברה. על כן, בעצם העלאת, שיתוף או פרסום תוכן בשירותינו, אתם מוותרים באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שיש לכם כלפי החברה וכל מי מטעמה בקשר לכל תקלה שתנבע מפעולות כאלו.
 4. הצהרותיכם. בהעלאת תכנים או פרסומם, אתם מצהירים כי –
 5. כל שיתוף כאמור הוא באחריותכם המלאה והבלעדית בגין כל תקלה (מכל סוג שהוא) שארעה במי משלבי השיתוף והעברת התכנים.

 

אחסון תכנים בשרתינו

 1. החברה אינה מעניקה שירותי אחסון. האחריות לגיבוי עליכם. ככל שבמהלך השירות מאוחסנים בשרתי החברה תכנים שלכם, הרי החברה פועלת באמצעים שבידיה על מנת לשמור על תקינותם. עם זאת החברה אינה מעניקה שירותי אחסון וגיבוי לתכנים, אלא עושה זאת במסגרת שירותיה בלבד. על כן, זו אחריותכם לגבות, לתעד ולשמור העתק מכל תוכן שמועבר לחברה ונשמר אצלה. ככל שתהיה פגיעה בתכנים, מסיבה כלשהי, זו אחריותכם הבלעדית לגבות כל תוכן שנמסר לחברה וכן לספק לה תכנים חלופיים אם אלו שאצלה יפגעו.
 2. אחריות כתוצאה מאובדן תוכן. אם כתוצאה מתקלה קרה אובדן של תוכן כלשהו לפני הפקת המוצר, והחברה אינה מסוגלת לשחזר את התכנים לשם הפקתו, החברה תחזיר למזמין את מלוא התשלום אותו שילם בפועל עבור אותו מוצר, וזה יהיה הסעד היחיד שיעמוד לרשותו. אתם מוותרים על כל טענה ו/או תביעה אחרת גם בעניין זה. החברה לא תהיה אחראית בדרך כלשהי לכל נזק ו/או תביעה ו/או אובדן כלשהו שיגרמו למשתמש או לאדם אחר כלשהו עקב תקלה כאמור.
 3. שמירת התכנים לאחר הפקת המוצר. החברה רשאית (אך לא חייבת) לשמור בידיה תכנים שנמסרו לה על ידי משתמש ואחרים גם לאחר הפקת המוצרים או הענקת השירותים הרלוונטיים. עם זאת, החברה גם רשאית למחוק את כל אותם תכנים ללא הודעה למשתמש. מועד המחיקה תלוי בשיקול דעתה של החברה בלבד, וללא הגבלה. על כן מומלץ שתשמרו בידיכם את כל התכנים שהיו בידיכם, כמו גם תדפיסו או תשמרו עותק מכל פעולה שבוצעה אצל החברה או תוכן שנמסר לה.
 4. אם בידי החברה תכנים אישיים – ניתן לבקש את מחיקתם. ככל שנשמר בידי החברה תוכן שיש בו מידע אישי, ניתן לפנות אל החברה בדוא”ל store@printop.co.il ולבקש את מחיקת התכנים אליהם תפנו אותנו. עם קבלת פנייתכם, אנו נפעל במהירות סבירה למחיקת כל תוכן פרטי. תכנים אחרים ימחקו או לא ימחקו לפי שיקול דעתנו בלבד.
 5. מחיקת תכנים ופרויקטים ביחס לפרויקט שלא נסתיים. לתשומת ליבכם, ככל שתתחילו להשתמש באתר ו/או בכל שירות אחר על מנת לקדם פרויקט כלשהו, אולם לא תסיימו את הפקתו והזמנתו (למשל אם הוטענו תכנים אך לא הוזמן המוצר עליו הן אמורות להיות מודפסות), החברה אינה אחראית לשמירת התכנים והנתונים מכל סוג שהוא שנמסרו בידה למשל יותר משלושים (30) ימים לאחר ביצוע העדכון האחרון של הפרויקט על ידי המשתמש. אחרי מועד זה תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, למחוק כל תוכן, נתון או אף את הפרויקט עצמו.

 

תשלומים:

 1. אמצעי התשלום לשיקול דעת החברה. האתר והחברה אינם מתחייבים לקבל את כל סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום, אלא אלו המצוינים בו במפורש בכל עת רלוונטית. לכן, יתכן שאמצעי תשלום אשר הוזן על ידיכם יחדל להיות קביל, ותאלצו להחליפו באחר.

תשלום באמצעות העברה בנקאית מחייב יצירת קשר ישירות עם שירות הלקוחות של החברה בטלפון 03-9332277 או בדוא”ל store@printop.co.il , והמשך ההתקשרות על פי הנחיותיהם.

 

 1. פרטי אמצעי התשלום לא נשמרים אצל החברה. פרטי כרטיסי האשראי שלכם אינם נשמרים בידי החברה. האתר עושה שימוש בשירותיהן של חברות סליקה חיצוניות ידועות (דוגמת משולם או ויזה כאל או ישראכרט) אשר מפעילות אמצעי אבטחה כמקובל בתחום ומתנהלות לפי מדיניות הפרטיות שלהן שמירת הנתונים, השימוש בהם (סליקת התשלומים), מחיקתם וכל פעולה אחרת הינן באחריות אותן חברות, בשליטתן, והחברה אינה מתערבת בכך.
 2. עיכוב משלוחים. החברה תהיה רשאית לעכב משלוחים במקרה בו הלקוח אינו עומד בתשלומיו על פי תנאי ההתקשרות בין הצדדים או במקרה בו מתעורר חשש סביר בדבר יכולת הפירעון של הלקוח. עיכוב המשלוחים יכול ויהיה עד למועד בו שולם הסכום במלואו או עד למתן בטחונות להנחת דעת החברה.

 

 

כח עליון

 1. כח עליון ועיכובים. על אף כל האמור בהסכמים בין הצדדים בכל מקום אחר, החברה לא תהיה אחראית לתקלות ו/או עיכובים בגין ביצוע התחייבויותיה כלפי הלקוח, אם העיכוב או התקלה היו תוצאה (מלאה או חלקית) מסיבות שאינן בשליטתה המלאה, לרבות אך לא רק: מחסור בלתי צפוי בחומרי גלם מסיבה כלשהי, מחסור בלתי צפוי בכח אדם מסיבה כלשהי, מלחמות ומבצעים צבאיים, מגפות (אזוריות או עולמיות), פעולות טרור, מילואים, גיוס כללי, שביתות, השבתות, עיצומים וכדומה.

ככל שיקרה ארוע כח עליון, יוארך זמן האספקה בהתאם.

ככל שהאירוע נמשך יותר מ 7 ימים, רשאי כל אחד מהצדדים לבטל את העסקה שאושרה בהודעה בכתב לצד השני, בלא שהצד השני יהיה חייב באחריות או תשלום כלשהו.

 

אחריות למוצרים

 1. שימוש בחומרים ובטכנולוגיות איכותיים. מוצרינו עשויים מהחומרים איכותיים ומטכנולוגיות מתקדמות. במהלך ייצורם נתונים המוצרים לביקורות קפדניות ונמתקדמות. עובדות אלו יחד עם טיפול נבון ונכון מצידכם וזהירות בשימוש במוצר יגרמו להארכת חיי המוצרים.
 2. היקף אחריות החברה. אחריות החברה היא לשלמות המוצרים, ולכך בלבד, בעת שהתקבלו בידיכם. ככל שקיבלתם מוצר מבלי לדווח לחברה מיידית על התקלה שבו, לא תהיה החברה אחראית לאשר ארע לו לאחר מכן.

 

מניעת גישה לפעילויות באתר

 1. מניעת גישה לאתר או לשירותיו. החברה רשאית, בכל עת, למנוע מכל משתמש באתר או לקוח את השימוש, כולו או מקצתו, בכל אחד ואחד משירותי האתר, כולו או חלקו או לבטל כל גישה לאתר מכל סוג שהוא, והכל לפי שיקול דעת החברה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת; כמו כן רשאית החברה לבטל את תוקפו של כל רישום וכל הפרטים שמסר המשתמש (לרבות כל חשבון, שם משתמש, סיסמא וכיוב’).

מניעת גישה זו לא תחייב את החברה למחוק את הפרטים שנשמרו אצלה עד לאותה עת, ככל שהם נדרשים לשם ניהול האתר, שיפורו, בקרת איכות וכמובן מטעמי הנהלת חשבונות, דיני מס, הגנה משפטית ומטרות דומות אחרות.

 1. הסיבות למניעת גישה, לפי שיקול דעת החברה. החברה רשאית לעשות כן לפי שיקול דעתה, ובמיוחד (אך לא רק) אם המשתמש הפר את התקנון, את החוק או כל דין, גרם נזק לאתר או לחברה או סיכן אותם בדרך כלשהי, באופן שעלול לפגוע לפעילות האתר, החברה או כל צד קשור. אין בפעולת החברה כאמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לזכותה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או הוראה אחרת, לרבות בתקנון אלו.

 

 

קישורים

 1. החברה אינה אחראית על מדיניות הפרטיות באתרים מקושרים. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים, דפים ושירותים שונים המופעלים על ידי אחרים. במצב כזה, עליכם לבדוק את מדיניות הפרטיות של כל אתר כאמור, שכן הם יהיו אלו שיחייבו אתכם, ולא התקנון ומדיניות הפרטיות החלים באתר זה.
 2. דיווח על קישורים שאינם תקינים או מפרים. אם נתקלתם בקישור שאינו תקין, קישור שלדעתכם מפר זכות כלשהי או כל בעיה אחרת בתכני האתר, אנא הודיעונו ואנו נטפל בכך בהתאם ולפי הצורך. בכל מקרה, הלחיצה על הקישור והכניסה לאתר מקושר הינה באחריותכם הבלעדית. החברה אינה אחראית ולא תשא באחריות כלשהי, לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למי שבוחר להיכנס לאתר מקושר.
 3. המצאות קישור באתר אינו מהווה המלצה או קשר עם אותו אתר. עצם המצאות קישור באתר לאתר אחר אין בה משום הסכמה עם האמור באותו אתר, לא מצג כאילו המידע באתר השני נכון, מלא, חוקי, אמין או עדכני ואין להסתמך על כך.

 

קניין רוחני באתר

 1. זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר ובכל הנכלל בו – בבעלות החברה בלבד. זכויות הקניין הרוחני באתר, הן ביחס לאתר עצמו והן ביחס לכל מוצר, שירות, תוכן, נתון, סימן, שם, מידע, לוגו, תמונה, פרסומת, כתבה, טקסט, וידאו, אודיו, עיצוב, יצירה וכל נשוא אחר של זכות קניין ו/או קניין רוחני, לרבות כל תוכנה ו/או קוד, עיצוב גרפי, סימן מסחרי וסוד מסחרי בהם, הינן של החברה בלבד, ו/או של כל מעניק רישיון רלוונטי. שימו לב שהשם “פרינטופ” הינו סימן מסחר רשום מס’ 333290 הנמצא בבעלות החברה.
 2. הרישיון שניתן לכם. החברה מעניקה לכם בזאת רשיון שימוש פרטי, לא בלעדי, לא ניתן להעברה, מוגבל בתנאיו לגישה ושימוש באתר לשם עיון בדפי האתר והזמנת המוצרים המפורטים בו מהאתר עצמו, הכל לפי הממשק הפעיל באתר ללא עקיפה שלו, וזאת בלבד.
 3. הרשיון אינו כולל. הרשיון שניתן לכם אוסר, ואינו כולל, את מי מהפעולות הבאות:
 4. איסור גורף על פעולות שאינן מותרות במפורש. כל פעולה שאינה מותרת במפורש על פי דין או תקנון זה, אסורה אלא אם ניתנה הסכמת האתר או בעל הזכויות בתוכן הספציפי במפורש ובכתב.
 5. האחריות להפרת זכויות – עליכם. אתם מצהירים ומתחייבים כי אתם בעלי הזכויות היחידים בכל תוכן כזה או אחר שתעשו בו שימוש לשם יצירת מי מהתוצרים באמצעות האתר (למשל: תמונות, קטעי טקסט, צילומים, איורים, סרטונים וכדומה), לרבות אך לא רק – זכויות היוצרים בו, זכויות הפרסום וכדומה.
 6. הסכמת כל מצולם. למען הסר ספק, בשימוש ו/או ביצירת מוצרים או תכנים באמצעות האתר ו/או במוצרים אחרים, אתם מצהירים כי קיבלתם את הסכמת כל מי שצולם ו/או נזכר בהם, ככל שזו נדרשת. אנא דאגו לכך.
 7. החברה אינה יכולה לפקח על כל התכנים המועלים על ידיכם לאתר או שנעשה בהם שימוש ביצירת מי מהתוצרים ואינה אחראית למי מהם. האחריות הבלעדית להם היא עליכם. עם זאת, ככל שנקבל פניה בדבר ביצוע הפרת חוק, דין, הנחיות או הסכם ביחס לתוכן כזה או אחר, אנו שומרים על זכותנו למחוק אותו לאלתר מהשרתים שלנו ולבטל את עסקת הרכישה. החזר כספי ינתן אך ורק אם לא החלנו בהפקת התוצר. אנו גם שומרים על זכותנו (אנו וכל עובד, מנהל, נציג או משתמש) לשיפוי מלא מכם בכל מקרה שתופנה אלינו טענה, דרישה ו/או תביעה ביחס להפרה כזו או אחרת, וכל עילה אחרת שהיא, שתגרם כתוצאה מהפקת התוצרים על ידיכם או בכל קשר אחר עימם.

 

מאמרים ותכנים באתר, הגבלת אחריות החברה

 1. התכנים באתר לצרכי השכלה בלבד ואינם ממצים או מחייבים. האתר יכלול מעת לעת מאמרים, הסברים, ביקורות, המלצות וכדומה (להלן ולעיל: “התכנים“). חשוב להדגיש, שעל אף ניסוחם של התכנים, אין לראות בהם המלצה, פתרון אישי ספציפי או תחליף לייעוץ מקצועי אלא עזרה והשכלה כללית בלבד. ככל שיש באתר תכנים שרלוונטיים אליכם, אנא אל תסמכו עליהם לבדם שכן יתכן שלא יהיו רלוונטי למקרה הספציפי שלכם. אנא גשו והתייעצו עם מומחה בתחום הרלוונטי ולא על התכנים לבדם.
 2. החברה אינה אחראית לתכנים שבאתר. החברה פועלת על מנת לוודא את דיוק ונכונות התכנים שבאתר. אולם, התכנים וכל יתר המידע שבאתר מוצגים כפי שהושגו על ידי החברה בדרכים שונות, כפי שנמסרו לחברה ובאופן שבו החברה מפרשת מידע זה בעצמה. הם אינם מוצגים כמצג מחייב, אין להסתמך עליהם ואין אחריות ביחס אליהם.
 3. התכנים באתר אינם מחליפים את חובתכם לבדוק אותם. אין בתכני האתר, בהצגתם או באי הצגתם כדי להחליף את חובתו של כל אחד ממשתמשי האתר והלקוחות לבדוק כל תוכן כאמור, להתייעץ עם כל מי שימצא לנכון ולבצע כל פעולה על מנת למנוע הסתמכות על נתון או המלצה שגויים.

 

הגבלת אחריות והעדר מצגים העדר האחריות והעדר המצגים כמפורטים מטה, מתייחסים הן לאתר, הן לתכנים שבו והן למוצרי החברה עצמם, הכל בהיקף המקסימלי הניתן על פי כל דין רלוונטי.

 1. המוצרים והאתר כמות שהם וללא מצגים. האתר, התכנים והמוצרים שבו, נמסרים לשימושכם “כמות שהוא” (As Is), וכפי שהם זמינים בלבד. החברה וכל מי מטעמה שוללת באופן חד משמעי כל מצג מכל סוג שהוא (ישיר, תוצאתי, עקיף, מרומז, בכתב או בעל פה), לרבות אך לא רק מצגים ביחס להתאמת האתר והתאמת המוצרים לצרכיכם או למטרה ספציפית, לתפקוד מסויים, לפונקציונאליות מסויימת, לאמינות, לזמינות, למסחריות, לתפקוד, לאי הפרה או לתוצאות ספציפיות כתוצאה משימוש בהם.

מעבר לכך, החברה לא תהיה אחראית לכל תוצאה או נזק תוצאתי (לרבות אובדן רווחים או אי נוחות ועוגמת נפש וכדומה), עקיף, עונשי או אחר מכל מין וסוג שהם שנגרמו כתוצאה משימוש במוצרים, באתר, בתכניו, במידע המוצג באמצעותו או בהזמנות שיבוצעו דרכו.

 1. השימוש באתר ובמוצרים על אחריותכם בלבד. כל שימוש באתר ובמוצרים הנרכשים באמצעותו הוא באחריותכם בלבד.
 2. העדר אחריות להתאמת המוצר לייעודו או מפרטים שנמסרו מהלקוח. החברה אינה אחראית להתאמת כל מוצר לייעוד לשמו נרכש על ידי הלקוח וכן לא לטיבם של מפרטים שהתקבלו מאת הלקוח, אלא אם ההסכם בין הצדדים קובע במפורש אחרת.
 3. אחריות כלפי הלקוח בלבד. ככל שבתנאים אלו או בכל מסמך אחר מתחייבת החברה התחייבות כלשהי, הרי התחייבות זו מתייחסת ללקוח המקורי של המוצר והיא תפקע בכל מכירה ו/או העברה של המוצר לצד שלישי כלשהו.
 4. העדר אחריות לתקלות. החברה אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב כי לא תהיה כל תקלה מסוג כלשהו בפעולת האתר וכן אינה יכולה להתחייב כי האתר יפעל באופן תקין ובאופן רציף, בלא כל הפסקה (להלן: “תקלה“). עם זאת, החברה תפעל על מנת למנוע או לתקן כל תקלה כאמור בהקדם ואם נתקלתם בתקלה שכזו – אנא הודיעונו. החברה לא תהיה אחראית לכל תוצאת תקלה כאמור.

החברה אף לא תהיה אחראית לתקלות שנפלו בהעברת המידע אותו אתם הכנסתם במכשיר הקצה שלכם, לעומת האופן בו הוא הגיע לידי החברה, ככל שיש הבדל בין הגרסאות. כמובן שהחברה תנסה לשמור על שלמות או התקינות התכנים ו/או המידע המועבר אליה, אך היא אינה יכולה להיות אחראית לכך.

בהתאם לא תהיה  החברה אחראית לכל תקלה, איחור, או שיבוש כלשהו בפעולות האתר, בשירותים המוענקים על ידי האתר, בביצוע ההזמנות. בהצגת הפריט, בקיומו של הפריט במלאי או בכל תקלה אחרת הכרוכה באתר, במוצרים ובהזמנות, לרבות אך לא רק תקלות שמקורן ברשת הבזק, ברשת האינטרנט או ברשתות הסלולאריות וכן לנזק שנגרם מכל סיבה אחרת שאינה תלויה במלואה באתר בלבד, לדוגמא ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כתוצאה מצווים ו/או תקנות וחקיקה אחרת, הוראות של רשויות ממשלתיות או רגולטוריות, גורמי טבע וכח עליון, מגפות, מלחמות ומבצעים וכדומה. ארועים אלו לא ימנו במסגרת התקופות בהן התחייבה החברה במסגרת ההזמנות שאושרו.

 1. החברה אינה יכולה למנוע גישה לא מורשית. החברה מיישמת מערכות ונהלים שונים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לאתר ולמשתמשים בו, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה אינה מתחייבת שהאתר, הליך הזמנת המוצרים והשירותים בו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 2. החברה אינה אחראית לנוזקות ווירוסים. החברה אינה יכולה להיות אחראית לפעולתן של תוכנות מזיקות דוגמת וירוסים, “סוסים טרויאניים” וכל קוד מזיק אחר. החברה מפעילה תוכנות לאיתורן של תוכנות מזיקות כאמור, אולם כל תוכנה מזיקה שתפגע במשתמש עקב שימוש בשירותי האתר אינה באחריות החברה, שכן אין ביכולתה של זו למנוע את הופעתן של התוכנות המזיקות לחלוטין.
 3. החברה אינה מחליפה את הצורך בגיבוי: אנא ודאו כי לא מועבר לחברה כל מידע, נתון או תוכן שאין לכם גיבוי לו. אין לסמוך על שירות החברה כמחליף את חובתכם לגבות את כל פעולותיכם. ככל שהזמנתכם טרם הושלמה, החברה תנסה לשמור את המידע שהעליתם לאתר למשך לא יותר מ 30 ימים, אך אינה מתחייבת לכך. עליכם לוודא שתכנים אלו נשמרו כנדרש בידיכם.
 4. החברה, לרבות כל מי מטעמה. על מנת להסיר ספק, בכל מקום בתקנון ו/או במדיניות הפרטיות ו/או כל מסמך אחר מטעם האתר בו קיימת תניה המגבילה את אחריות החברה לדבר מה, יחשב ונח זה ככולל את החברה, האתר, מפעיליו, בעליו, עובדיהם, נציגיהם וכל מי מטעמם.

 

שיפוי

 1. מבלי לגרוע מהגבלת האחריות שבכל מקום בתקנון זה, המשתמש ישפה את החברה ו/או כל מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה או טענה אחרת שתופנה כלפיו שנובעת או קשורה מהפרת הדין, הפרת תקנון החיברה ו/או כל הסכם עם צד שלישי בקשר לשירות ממנו נהנה מהחברה (בפרק זה להלן: “טענה”). שיפוי זה יחול על כל נזק, הפסד, אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות בפועל אשר נגרמו לחברה ולכל מי מטעמה וישולם מיד עם קבלת דרישתה של החברה לשיפוי, בכתב או בכל דרך דיגיטלית או אלקטרונית. המשתמש יהיה האחראי היחיד להסיר, על חשבונו, כל טענה שתופנה כלפי החברה ו/או מי מטעמה וליישבה אותה מבלי שהדבר יגרום לחברה הוצאות כלשהן, ויחזיר כל הוצאה כזו אם תגרם מיד עם הוצאתה.

 

שינויים באתר והפסקת השירות

 1. כל רכיב באתר ובתכניו נתון לשינוי בכל עת, וללא הודעה. מבנה האתר, חזותו, תכניו, המוצרים (לרבות כל פרטיהם ופרטי העסקה הרלוונטית), הפרסומות, התוכנות, החברות בו וכל עניין אחר בו נתון לשינוי בכל עת מבלי שתהיה חובה כלשהי להודיע על כך מראש. שינויים כלשהם כמו גם תפעול האתר השוטף עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי נוחות. החברה לא תהיה אחראית לכל טענה או דרישה שתעלה עקב כך.
 2. לרבות ביטולו של הרכיב. לכן, החברה רשאית גם לבטל כל מוצר, רכיב או שירות הנכללים בו, ללא כל חבות.
 3. רק עסקה שאושרה אינה כפופה לזכות לשינוי. למרות כל האמור לעיל ולמרות זכות החברה לבצע כל שינוי לפי שיקול דעתה באתר, בכל עת, הרי שזכותו של הלקוח לקבל את המוצר שהזמין, לפי תנאיו כפי שפורטו באתר ובמסמך השלמת ההזמנה, במועד האספקה הרלוונטי (כנגד מלוא התמורה אותה התחייב לשלם במועדה לחברה בגין המוצר) לא תפגע.

 

התיישנות

 1. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958, מוסכם בזאת במפורש ובכתב כי תקופת ההתיישנות על כל עילה ו/או טענה שתקום כנגד החברה וכל מי מטעמה מטעם המשתמש לא תעלה על 360 ימים.

 

שונות

 1. האתר אינו מיועד לשימוש על ידי קטינים. בעצם השימוש והגלישה באתר הינך מצהיר שעברת את גיל 18 ושאינך קטין.
 2. מוסכם כי רישומי החברה ומערכותיה מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל”א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם. החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאכוף את התקנון על כל חלקיו כהגדרתו מעלה ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתו מצד מי מהמשתמשים, הקונים או צד שלישי כלשהו.
 3. השימוש באתר וכן תקנון זה בו כפופים אך ורק  לחוקי מדינת ישראל, ללא כללי הפניית דינים ביחס לסמכות הבינלאומית.
 4. המשתמש לא יהיה זכאי לקזז כל סכום שתחוב החברה כלפיו, מכל סיבה שהיא, אלא בהסכמת החברה לכך בכתב.
 5. מוסכם, כי מקום השיפוט הבלעדי והיחיד בגין כל מחלוקת עם החברה, לרבות כתוצאה מהשימוש באתר, במוצרים שנרכשו באמצעותו ומכל עניין הקשור בהם יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב במדינת ישראל.
 6. החברה תהיה רשאית בכל עת למכור את השליטה בה ו/או את פעילותה ו/או את נכסיה, רובם ו/או חלקם (לרבות כל נתון, מאגר מידע או רשימות אחרות הנשמרות אצלו לצורך עסקיו) בכל דרך שהיא לכל גוף אחר, לרבות להסב את ההתקשרות בתקנון זה לכל גוף כאמור, להתמזג עם כל גוף אחר וכיוב’.
 7. תקנון זה מהווה הסכם אשר מחייב את הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
 8. החברה תהיה בכל עת רשאית לפעול בלא כל הגבלה לשם מילוי כל דרישת כל רשות מוסמכת, מבלי שהדבר יחשב כפגיעה במשתמש או בלקוח בדרך כלשהי, לרבות מסירת כל פרט שנדרש על ידי רשות מוסמכת שכזו.
 9. ככל שערכאה מוסמכת תקבע שחלק כלשהו מתקנון זה שאינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי כל חלק שנשלל תוקפו או שאינו ניתן לאכיפה ייחשב כאילו הוחלפו בחלק מקביל תקף ואכיף שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.
 10. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ”י התקנון במקרה מסוים, לא ילמדו מכך גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ”י מסמך זה.
 11. תקנון זה (על כל רכיביו כמפורט מעלה) וכל מסמך משפטי מחייב אחר הנכלל באתר זה או עליו חתם הלקוח מהווים את ההסכם השלם והמלא בין הלקוח לבין החברה, ומחליפים כל תקשורת ו/או הצעה קודמת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין הצדדים ביחס לכל רכישה ספציפית.
 12. גירסה מודפסת של תקנון זה, של כל יתר ההסכמים הנזכרים לעיל ובאתר ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים כלשהם.
 13. בכל שאלה, בקשה, בירור או נושא אחר תוכלו לפנות אלינו לשירות לקוחות:
 14. הנוסח הנוכחי של תקנון זה נכנס לתוקפו ביום 15/01/2023.

 

קניה נעימה.

 

מדיניות ביטולים, החזרים והגנת הצרכן

 1. ביטול רק על פי חוק. משתמש רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) והתקנות שהותקנו על פיו.
 2. לא ניתן לבטל עסקה למוצר שיוצר עבורכם, אלא במקרים חריגים כמפורט. לתשומת ליבכם, סעיף 14ג(ד)(4) לחוק הגנת הצרכן קובע כי אין ללקוח זכות לבטל מוצר שיוצר במיוחד עבורו, ומרבית המוצרים הנמכרים באתר הם מוצרים שכאלו. על כן לא ניתן לבטל הזמנתו של מוצר שכזה לאחר קבלת הודעת החברה על אישור העסקה.

ככל שנקבל פניה טרם הגעת המוצר לייצור, הדפסה או הפקה בצורה אחרת (בין אם קיבלתם הודעה על אישור העסקה ובין אם לאו), נעשה את מיטב יכולתנו שלא להתחיל בביצוע ההזמנה ולא לחייבכם בעקבותיה. אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר בעניינים אלו בטלפון 03-9332277 או בדוא”ל store@printop.co.il ואנו ננסה לעמוד בבקשותיכם. עם זאת, ניסיוננו זה יהיה “לפנים משורת הדין” ועלול שלא להצליח. על כן, אתם עלולים להיות מחויבים בתשלום על אף ניסיוננו זו.

 1. התנאים לביטול עסקה. מוצרים שלא הופקו במיוחד עבורכם ולא היו פגומים בעת מסירתם לידיכם, ניתן לבטל את רכישתם בכפוף להתקיימות הדין וכן כל התנאים הבאים, במצטבר כי –
 2. מועדים למתן הודעת ביטול. המועדים לשם כך קבועים בחוק. עם זאת, לשם הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק, אולם תנאי החוק והתקנות כפי שיהיו מעת לעת יגברו על מועדים אלו ככל שישנה שונות ביניהם: ברכישה של נכס/מוצר – עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר;
 3. עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הלקוח. ברכישת מוצרים מסוימים או בעסקאות מסויימות, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, הכולל בין היתר גם מוצרים הנמנים על אחד או יותר מאלו:
 4. דמי ביטול. על פי חוק הגנת הצרכן, החברה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם ובניכוי עמלת סליקת חברת האשראי וכן עלות ההובלות שבוצעו בפועל, אם הלקוח בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.
 5. תשלומים שאינם מוחזרים. גם במקרה של ביטול עסקה, יתכן וחלק מרכיביה כוללים תשלומים שלא יוחזרו ושלא ניתן להחזירם. למשל, דמי ההובלה, דמי ההרכבה, דמי ההתקנה וכדומה הינם תשלומים בגין שירות שניתן בפועל ואינם כפופים לביטול ולהחזרה.
 6. החזרת המוצרים. לקוח מוצר שביטל את העסקה כדין, ידאג להחזיר את המוצר לידינו במשרדינו שבישוב בארות יצחק, על חשבונו. לקוח שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישורנו, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור. האחריות על תקינות המוצר עד להגעתו למשרדנו – על הלקוח.
 7. ביטול עסקה הינו סעד ממצה וסופי. הסעד היחיד והבלעדי שיעמוד לרשות הלקוח במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה והיא בלבד. לא תהיינה ללקוח טענות נוספות כנגד האתר במקרה שכזה.
 8. החזר התשלום. החזר התשלום יבוצע קרוב ככל האפשר במידת הסבירות למועד קבלת הביטול אצל החברה ויבוצע באמצעי תשלום מקביל לזה ששולם, הכל כקבוע בחוק.
דילוג לתוכן